Fundació Benallar

el repte de la convivència en igualtat
 

Benallar desenvolupa el Programa de Formació i Inserció Laboral des de l'any 2009. L'atenció global als joves que atenem, inclou la primera acollida, l’acollida residencial, el aprenentatge del idioma, la acompanyament per una bona inserció en la nostra societat, la formació laboral i l'inici en el mercat de treball.

Els cursos d'inserció laboral estan pensats per a persones que els sigui molt difícil trobar feina per diferents motius: per la crisi econòmica, per baix nivell formatiu, per no expressar-se correctament en castellà o català, etc. Les persones que hi assisteixen són generalment joves, que no tenen cap font d'ingressos i, o be, viuen en el programa d’habitatge de Benallar, o són derivats d'altres entitats.

A més, per donar resposta a la manca de treball, Benallar ha donat un pas més en l'inserció laboral, creant l'any 2012 l'empresa d'inserció Verdallar.Cursos d'horticultura ecològica i jardineria

Aquests cursos ofereixen una formació àmplia, especialitzada i pràctica en l'àmbit agrícola i de medi ambient, per a persones en risc d'exclusió social, que són derivades a la Fundació Benallar. Aquest àmbit, el de l'agricultura ecològica i la jardineria, és un sector molt adient per a les persones que atén la Fundació Benallar, que són preferentment joves immigrants sense permís de residència i treball.

Mitjançant L'AGRICULTURA ECOLÒGICA I LA JARDINERIA els alumnes tenen una formació laboral molt àmplia i pràctica en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat alimentària.

El Programa té dos nivells, cadascun d'ells de 10 mesos de durada i amb un nivell més ampli d'aprofundiment. Es prioritza la formació personalitzada i es combina la formació teòrica, amb la pràctica, donant més importància a aquesta última.Curs de Cambrers de Bars i Restaurants

El curs de Cambrers de Bars i Restaurants està organitzat juntament a l’Associació Gabella i en els seus locals, fruit de la col·laboració amb d’altres entitats i del treball en xarxa amb diferents agents del territori per al col·lectiu que atenem.
Amb aquest Curs de Cambrers es vol donar formació a joves que estan en situació de risc social, i tenen dificultats importants d’accedir a d’altres cursos amb pràctiques en empreses per la seva situació jurídica irregular, etc. 
Considerem que aquest sector laboral és el que té més demanda de joves a la ciutat de Barcelona, i és un sector molt adient per a la nostra població beneficiària.


Curs d'Artesania

Aquest curs te un doble objectiu: ensenyar tècniques artesanals i laborals per a poder guanyar-se la vida en vistes d’aconseguir una futura independència, i obtenir uns petits ingressos econòmics per a afrontar algunes despeses personals.

S'oferiex a joves, que no tenen cap font d'ingressos i, que, o be viuen en el programa d’habitatge de Benallar, o son derivats d'altres entitats socials. Es realitzen les següents tècniques: Elaboració d’espelmes, confecció de bijuteria, pintura de vanos, impressió en paper i tela. La seva durada és de 2 anys.

Catálogo Productos Artesanía
catálogo de productos.pptx (24.75MB)
Catálogo Productos Artesanía
catálogo de productos.pptx (24.75MB)Verdallar, ecological vision

Verdallar és una empresa d'inserció que ha estat creada per la Fundació Benallar, el maig de 2012, per donar oportunitats de treball a joves en risc d'exclusió social. A més, volem promocionar i estendre l’ecologia, l’alimentació saludable i de proximitat, la distribució sostenible, les energies netes i l’economia social, com una forma de vida i de treball.

Ens movem per aquests tres eixos: productes 100% ecològics + inserció social + mobilitat sostenible

Si vols saber més, clica aquí...