Fundació Benallar

el repte de la convivència en igualtat
 

1.    Pisos tutelats per a unitats familiars amb baixos ingressos

Benallar gestiona pisos d’acollida per a unitats familiars amb ingressos, llogant-los directament al propietari i oferint-los, de manera temporal, a parelles amb fills, famílies monoparentals o persones soles immigrades que no disposen de permís de treball o residència, però tenen uns mínims ingressos per poder pagar íntegrament l’habitatge o l’habitació. La Fundació fa un acompanyament de les persones que viuen en aquests pisos, mitjançant uns voluntaris, per afavorir la relació i solucionar  possibles dificultats. 2.    Pisos d'acollida per a joves sense sostre

Els pisos d’acollida per a persones sense sostre donen suport a joves immigrants que estan en situació de carrer i no tenen vincles familiars. Són joves majors d'edat, que no han trobat els recursos necessaris per tirar endavant, per la seva situació de vulnerabilitat, per desconeixement de l’entorn, per manca de habilitats formatives i laborals. Per a aquest projecte es disposen de 3 pisos amb 16 places.

Per a la primera fase d’acollida hi ha un pis de 7 places, totalment tutelat per 15 voluntaris. El període d’estada és d’entre 6 a 12 mesos, oferint-los un acompanyament integral per a propiciar la seva inserció social i laboral.

Per a la segona fase d’acollida, nomenada de semi-independència, gestionem 2 pisos amb 9 places més. El període d’estada en aquests pisos és de 1 a 2 anys. En aquest pis els acollits han de tenir uns mínims ingressos econòmics.