Fundació Benallar

el repte de la convivència en igualtat
 

Qui Som

Benallar és una fundació social sense ànim de lucre que va néixer l'octubre del 2002 com un projecte d'acollida i atenció a la població immigrada. En l'actualitat és el segon dels projectes socials de l'Associació Cintra i l'any 2006 es va constituir en Fundació.

L'Associació Cintra està formada per 39 congregacions religioses que es van unir l'any 1996 per promoure la justícia social entre els sector més marginats de la societat.


Missió

La convivència en igualtat

Promoure LA CONVIVÈNCIA EN IGUALTAT entre els nous ciutadans i la societat d'acollida, perquè junts puguem construir una nova realitat intercultural i fraterna, que porti a l’enriquiment mutu i a la sensibilització del nostre entorn i de la nostra societat.


Valors

Voluntariat

Acollida mútua

Convivència en Igualtat

Participació

Solidaritat

Voluntarietat

Transparència

Treball en xarxa

El nostre voluntariat  es caracteritza per:

  • promoure relacions d’ igualtat
  • acollir i sentir-se acollit
  • estimular la relació fraterna
  • saber que tots, d’ aquí y d’ allà, tenim alguna cosa  per aportar als altres
  • enriquir-nos mitjançant els valors compartits

Benallar és una Fundació que es basa en el voluntariat, creu en la seva força i possibilitats i ho fomenta, per la qual cosa, gairebé la totalitat de les persones que participen a Benallar, són voluntàries.