Fundació Benallar

el repte de la convivència en igualtat
 

Qui Som

Voluntaris i educadors

Fundació Privada Benallar és una entitat eminentment voluntària. Són més de 40 els voluntaris que hi participen i bona part d’ells ho fan des dels seus inicis ara fa 15 anys.

Missió

Promoure la convivència en igualtat entre els nous ciutadans i la societat d'acollida, perquè junts puguem construir una nova realitat intercultural i fraterna, que porti a l’enriquiment mutu i a la sensibilització del nostre entorn i de la nostra societat.


Valors

Acollida Mútua

Convivència en igualtat

Participació

Solidaritat

Voluntarietat

Transparència

Treball en xarxa
Objectius

1. Crear un espai d'acollida i acompanyament a les persones immigrades.

2. Facilitar l'accés de les persones immigrades a un habitatge digne i proposar-los intervencions orientades a la seva plena integració.

3. Sensibilitzar la societat sobre la realitat que viuen les persones immigrades i denunciar les injustícies.


La nostra petita història 

El projecte Benallar s'orientava a l'acollida i acompanyament de persones nouvingudes, responent a les necessitats de molts immigrants que, en aquell moment, arribaven al país amb possibilitats per trobar feina però trobaven moltes dificultats per gestionar els papers i trobar vivenda.

L'any 2006 Benallar es constitueix com a fundació privada, amb un patronat vinculat encara a Cintra, mantenint-ne l'esperit inter-congregacional i amb l'impuls essencial de persones voluntàries.

L'any 2016, a petició del patronat de la Fundació, Escola Pia de Catalunya -que forma part del patronat de Cintra- assumeix la gestió de la Fundació Benallar des del respecte a la identitat, la missió i els valors fundacionals de Benallar.

Actualment, la Fundació Privada Benallar acull, acompanya i ofereix formació a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió.


Gestió i transparència

Anualment des de la Fundació Privada Benallar publiquem la memòria de l'exercici. Podeu descarregar els documents a  Memòria

Si voleu ampliar la informació podeu contactar-nos per email a l'adreça info@benallar.org o al telèfon 932688015.


Entitats que participen i que donen suport

Diverses institucions donen suport a l’activitat de la Fundació Benallar a través de donacions i de cessions d’ús de pisos, locals i espais per a realitzar les activitats de formació.


Associació Cintra

Escola Pia de Catalunya 

Càritas Diocesana de Barcelona

Fundació Félix Llobet Nicolau

Fundació Creatia

Obra Social 'La Caixa'

Fundació Banc del Aliments

Caprabo

Associació Cívica La Nau

Fundación Miaportación

Carmelites de la Caritat - Vedrunes

Mínima congregació

Congregació de la Doctrina Cristina

Apostòliques del Cor de Jesús

Germanetes de l'Assumpció

Germanetes Hospitalàries de la Santa Creu

Serves del Sagrat Cor

Filles de la caritat

Serves de Sant Josep

Franciscanes Darderes

Companyia Sta Teresa de Jesús

Filles del Cor de Maria
I a través de l’Associació Cintra que va ser l’entitat de la que va nèixer la Fundació Privada Benallar hi participen mitjançant donacions les següents organitzaciones religioses:


Benedictins de Montserrat

Carmelites de la Caritat Vedruna

Companyia de Maria - Lestonnac

 

Carmelites Missioneres Teresianes

Carmelites Tereses de Sant Josep

Companyia de Jesús

Companyia de Santa Teresa - Teresianes

Concepció Terciàries Trinitaries

Dominiques Anunciata

Filles de la Caritat de St Vicenç de Paül

Filles de Maria Auxiliadora

Filles de Sant Josep

Esclaves del Sagrat Cor de Jesús

Escola Pia de Catalunya

Filles de Jesús - Jesuïtines

Fills de la Sagrada Família

Franciscanes Missioneres de la Immaculada

Franciscanes Missioneres de la Nativitat (Darderes)

Germanetes de Sant Francesc d'Assís

Germans de St Gabriel

Germans Escoles Cristianes (La Salle)

Germans Maristes

Germans St Joan de Déu

Missioneres Cor de Maria

Missioneres Immaculada Concepció

Missioners Cor de Maria

Ordre Framenors OFM

Ordre Frares Minors Caputxins

Religioses Immaculada Concepció de Castres

Religioses Jesús Maria

Religioses Sacrat Cor

San Pedro Ad Vincula

Servents Sagrat Cor de Jesús

Societat Sant Francesc de Sales

URC