El programa Refugi, ofereix serveis d’acollida en habitatges temporals, i intervenció especialitzada. Aquest servei va destinat a persones o famílies que han estat sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional i que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. A Refugi acompanyem a persones amenaçades per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, per pertànyer a un determinat grup social, de gènere o d’orientació sexual.

La nostra feina és acompanyar a les persones que entren al programa durant un període que va dels 6 mesos a l’any. Durant aquest temps els donem acollida residencial, suport en les necessitats bàsiques i un acompanyament socio-educatiu molt orientat a la seva inserció laboral.

Un projecte que creix

Fins ara, el projecte comptava amb 7 habitatges destinats a 8 famílies i 5 persones soles. Aquest mes de març es suma un altre pis al projecte. S’obre un nou pis amb l’objectiu de donar acollida a una nova família amb necessitats de protecció internacional.