Al projecte Acollida entenem l’habitatge com un espai facilitador per a la inclusió de persones nouvingudes a la nostra societat. Per aquest motiu, el projecte proporciona habitatge a joves adults immigrats que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, i els acompanya en la construcció d’itineraris educatius i professionals al llarg de 2 anys.

A partir de l’acollida dels joves en dos pisos del projecte, des d’Acollida es fa un acompanyament educatiu i social que implica la definició i el seguiment d’un pla de treball individual que inclou l’itinerari acadèmic i professional del jove i l’aprenentatge de l’idioma, així com l’acompanyament a les tasques i els procediments administratius i legals, a espais de lleure i socialització entre iguals, i el suport emocional. Les dificultats administratives i burocràtiques per aconseguir i/o renovar el permís de residència i treball de les persones migrades a l’Estat fa que la seva integració en la societat d’acollida sigui un procés dolorós i sovint molt precaritzat.

Des d’Acollida defensem que l’habitatge és clau per tal de poder construir itineraris de vida dignes. Per tal de fer una acollida de qualitat dels joves participants cal assegurar que l’habitatge on resideixen és un espai digne i facilitador del treball educatiu i social. Per aquest motiu cal fer reforma de la cuina i el bany d’un dels pisos del projecte, fet que contribuirà directament a la millora del benestar dels joves acollits.

L’any 2022 esperem poder ampliar a 10 les places del projecte d’Acollida, mitjançant la redistribució dels espais del pis del barri del Raval, un cop s’hagi reformat la cuina i el bany. Això ens permetrà acollir dos joves nous al recurs, a més de les incorporacions que farem en funció de les possibles sortides dels joves que estan tramitant la regularització administrativa.