L’equip de voluntàries dels pisos de la Fundació Benallar rep, durant la Jornada Escola Pia de l’Escola Pia de Catalunya, el reconeixement per la seva entrega, proximitat, calidesa i gran estima.

I és que són molts anys realitzant aquesta tasca. Des del moment en què la Fundació Benallar va començar a acollir joves en el pis situat a l’Avinguda de les Drassanes, la presència de les voluntàries es va convertir en l’eix vertebrador de tot un projecte. Era l’any 2009 i des d’aleshores fins ara, més de 50 joves han pogut dir que s’han trobat “a casa”. Aquests joves, són acollits en els pisos de la Fundació Benallar durant un llarg període. En la majoria de casos durant els anys necessaris per arribar a aconseguir la seva regularització.

L’esperit maternal de l’acollida i l’acompanyament de les voluntàries va anar fent possible que el projecte anés prenent forma, creixent fins a mantenir els tres pisos actuals i adaptant-se a les necessitats que anaven sorgint. Així, durant els darrers deu anys, les voluntàries han anat convertint-se en mestres de llengua, de reforç escolar, cuineres, talleristes d’artesania, conselleres en les tasques domèstiques… i sobretot en unes grans acompanyants per als joves en un procés ple de contrarietats, colpidor i interminable.

La seva entrega, proximitat, calidesa i estima han estat, i segueixen sent, un puntal per a cadascun dels joves que han viscut en els pisos.

Voleu conèixer la història de les voluntàries?

Què és el que senten? Quines són les seves vivències que més les han marcat? Què els aporta el voluntariat? Benallar posa en marxa el seu canal de YouTube on hi podeu trobar ja el primer vídeo. Aquest parla de què significa ser voluntària dels pisos de la fundació, a partir de la pròpia veu de les voluntàries.