MEMÒRIES

Memòria 2018

A continuació podeu descarregar-vos la memòria i l’Informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2018 de la Fundació Privada Benallar. Si voleu ampliar la informació podeu contactar-nos per email a l’adreça info@benallar.org o al telèfon 932688015

Memòria 2017

A continuació podeu descarregar-vos la memòria i l’Informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2017 de la Fundació Privada Benallar. Si voleu ampliar la informació podeu contactar-nos per email a l’adreça info@benallar.org o al telèfon 932688015

Memòria 2016

A continuació podeu descarregar-vos la memòria corresponent a l’exercici 2016 de la Fundació Privada Benallar. Si voleu ampliar la informació podeu contactar-nos per email a l’adreça info@benallar.org o al telèfon 932688015.