ELS NOSTRES PROJECTES

Els beneficiaris de la Fundació són persones vulnerables, immigrants, refugiades i demandants d’asil, que arriben a Barcelona i són derivades d’altres entitats socials públiques i privades. Acollim a joves en situació irregular, arribats principalment de l’Àfrica subsahariana i del Magreb, i a sol·licitants d’asil provinents d’arreu del món.

Joves immigrants sense llar

El nostre programa d’acollida va dirigit a joves immigrants o refugiats d’entre 18 i 35 anys que estan en situació de carrer i no tenen vincles familiars. Quasi tots ells es troben en estat irregular i, per tant, en situació de gran vulnerabilitat i amb moltes dificultats d’integració en el futur.

Les persones ens són derivades de Cear, Creu Roja, Fundació Putxet, Accem, entre d’altres. En molts casos es tracta de joves que han estat vivint al carrer o en albergs de la ciutat.

El projecte d’acollida i formació per a joves immigrants sense llar té una perspectiva de llarg termini. Administrativament el procés habitual d’arrelament social d’un immigrant té una durada mínima de 3 anys.

La tasca de Benallar va encaminada a realitzar aquest acompanyament, dotant d’un pla de treball a 3 anys vista, temps on es proporcionin una sòlida formació en 4 eixos fonamentals: acompanyament educatiu en habitatge, formació en ciutadania, integració a la comunitat, formació professional dual.

Acollida i acompanyament a famílies i persones refugiades sol·licitants d’asil

Les persones que sol·liciten asil al nostre país entren al Programa Estatal, que els dona suport fins un màxim de 24 mesos. Mentre aquestes persones esperen el seu reconeixement com a refugiats tenen dret a residència i treball. Moltes persones esgoten el programa estatal sense haver aconseguit una plena integració i necessiten més temps.

Per aquest col·lectiu i per sol·licitants d’asil que per un o altre motiu deixen del programa estatal, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el programa Nausicaa, que allarga el temps de suport en un esquema similar al del programa estatal i estableix un pont amb els serveis socials de la ciutat.

Benallar, juntament amb altres entitats, gestiona places del programa Nausicaa, en el marc d’un conveni amb l’ajuntament. La nostra feina és acompanyar a les persones que entren al programa durant un període que va dels 6 mesos a l’any. Durant aquest temps els donem acollida residencial, suport en les necessitats bàsiques i un acompanyament socio-educatiu molt orientat a la seva inserció laboral.