JOVES IMMIGRANTS SENSE LLAR

El nostre programa d’acollida va dirigit a joves immigrants o refugiats d’entre 18 i 35 anys que estan en situació de carrer i no tenen vincles familiars. Quasi tots ells es troben en estat irregular i, per tant, en situació de gran vulnerabilitat i amb moltes dificultats d’integració en el futur.

Les persones ens són derivades de CEAR, Creu Roja, Fundació Putxet, Accem, entre d’altres. En molts casos es tracta de joves que han estat vivint al carrer o en albergs de la ciutat.

El projecte d’acollida i formació per a joves immigrants sense llar té una perspectiva de llarg termini. Administrativament el procés habitual d’arrelament social d’un immigrant té una durada mínima de 3 anys. Un període llarg de temps en que la persona es troba en una situació de gran indefensió i amb grans limitacions en tots els aspectes. Si durant aquest termini de temps cada persona pot ser acollida i acompanyada per tal de rebre la formació que li permeti entendre el seu nou entorn i actuar com un ciutadà més i, a més, adquirir coneixements tècnics i pràctics que li permetin accedir al mercat laboral, a aquesta persona se li obre un nou escenari en el moment en que sigui possible la seva regularització.

La tasca de Benallar va encaminada a realitzar aquest acompanyament, dotant d’un pla de treball a 3 anys vista, temps on es proporcionin una sòlida formació en 3 eixos fonamentals:

LES FASES DEL PROGRAMA

Els nois quan arriben a Benallar han creuat el mar, i diversos països sencers en un llarg i dur recorregut que els ha portat mesos o anys per arribar a la nostra ciutat. Un cop a la nostra ciutat, es troben desprotegits visquent en albergs o al carrer.

La desconfiança, el temor, la incertesa i la pèrdua d’identitat se sumen a les penúries físiques que han viscut en el seu llarg camí. En aquesta línia els voluntaris treballen amb una gran sensibilitat per tal que els nois puguin recuperar-se físicament i trobin la calidesa necessària per començar a reforçar la seguretat en si mateixos. Queda un llarg camí.

En aquest període són acollits en un pis on conviuran durant tot un any amb altres joves i amb els voluntaris que els assisteixen les 24 hores del dia. Els voluntaris els preparen diàriament el menjar i s’encarreguen de totes les necessitats logístiques del pis. Ara bé, és en aquest espai on els joves aprendran la gestió del pis i la participació en les tasques domèstiques preparant-se per la següent fase de major autonomia.

L’educador que coordina el projecte dissenya personalment el pla de treball per a cadascun dels nois adaptant els eixos de formació que apuntàvem.

Passat el primer any i a partir de l’avaluació de l’educador social, els nois passen a un nou pis amb molta més autonomia. Aquesta autonomia comporta noves obligacions entre elles la gestió de l’habitatge i la de fer front al pagament del lloguer de l’habitatge.

Aquesta fase, anomenada de semi-independència, gestionem dos pisos més amb 9 places més en total. El període d’estada en aquest pisos és d’entre 1 any i mig i 2 anys. En aquests habitatges els acollits han de tenir uns mínims ingressos econòmics per poder pagar-se l’habitació i les seves despeses personals. Aquest ingressos provenen de petits treballs i també de les beques mensuals que reben per seguir el programa formatiu de Benallar.

En aquest cicle els joves participen en una formació més dirigida a adquirir els coneixements i habilitats per a aconseguir una feina en el futur. Aquesta formació els permet també rebre una beca. És gràcies a aquesta beca que es poden administrar ells mateixos els diners per pagar el lloguer, l’alimentació i les seves despeses personals.

La formació a llarg termini es vertebra al voltant del programa Formació en Horticultura i Jardineria. Aquest programa els acompanyarà durant dos anys on els valors del treball, la disciplina, la puntualitat, la constància, l’esforç i el treball en equip es podran exercitar al mateix temps que es desenvolupen les habilitats comunicatives i el coneixement i ús de la llengua. Tot això ademés dels coneixements tècnics en horticultura i jardineria dels que aniran adquirint.

La Formació en Horticultura i Jardineria es desenvolupa en uns horts cedits per les Germanetes de l’Assumpció en el barri de Sarrià. És un espai de gran valor terapèutic, envoltat de natura i on es pot respirar contemplant en la distància el llunyà ritme frenètic del centre de Barcelona.

Els cursos d’inserció laboral estan pensats per a persones amb moltes dificultats per accedir al mercat laboral, que es troben en situació irregular i molt baix nivell de formació i de llengua.

Els usuaris són homes que no tenen cap font d’ingressos. Alguns viuen en el programa d’habitatge de Benallar i altres ens són derivats d’altres entitats socials.

Tots els alumnes dels cursos reben targetes de transport i una beca de formació provinent de Càritas Diocesana de Barcelona, en concepte d’ajuda social, per fer front al seu manteniment i les seves despeses d’habitatge i personals.

En aquesta fase s’esperen grans avenços en relació al coneixement de la llengua i les capacitats de comunicació més enllà de les persones de l’entorn proper. En aquest sentit es reforça la participació en activitats culturals, artístiques i esportives amb persones majoritàriament d’origen local. Aquest procés busca la normalització en les relacions amb la societat, guanyar en autonomia, en autoestima i en ampliar la xarxa de relacions personals.

L’objectiu de Benallar és ampliar el projecte d’acompanyament a immigrants en situació irregular amb un enfocament a tres anys i integral, a partir del model ja iniciat al curs d’horticultura i als tallers. Benallar es vol implicar directament en més aspectes del procés d’integració (creació de xarxes relacionals per les persones ateses i formació en llengua i ciutadania) i vol consolidar els cursos existents amb un format dual, que acabi amb pràctiques en empreses.


EN VOLS SABER MÉS?

    Accepto la Política de privacitat

    Joves al pis de Benallar
    Joves al pis de Benallar

    Amb la col·laboració de:

    Logo de l'ajuntament de Barcelona