PROJECTE REFUGI – FAMÍLIES I PERSONES
SOL·LICITANTS D’ASIL

Oferim serveis d’acollida en habitatges temporals, i intervenció especialitzada per a persones o famílies que han estat sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional i que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Les persones que sol·liciten asil al nostre país entren al Programa Estatal, que els dona suport fins un màxim de 24 mesos. Mentre aquestes persones esperen el seu reconeixement com a refugiats tenen dret a residència i treball. Moltes persones esgoten el programa estatal sense haver aconseguit una plena integració i necessiten més temps.

Per aquest col·lectiu i per sol·licitants d’asil que per un o altre motiu deixen del programa estatal, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el programa Nausica, que allarga el temps de suport en un esquema similar al del programa estatal i estableix un pont amb els serveis socials de la ciutat.

Benallar, juntament amb altres entitats, gestiona places del programa Nausica, en el marc d’un conveni amb l’ajuntament. La nostra feina és acompanyar a les persones que entren al programa durant un període que va dels 6 mesos a l’any. Durant aquest temps els donem acollida residencial, suport en les necessitats bàsiques i un acompanyament socio-educatiu molt orientat a la seva inserció laboral.


EN VOLS SABER MÉS?

    Accepto la Política de privacitat