QUI SOM

Promovem la convivència en igualtat entre la nova ciutadania i la societat d’acollida, perquè juntes puguem construir una nova realitat intercultural i fraterna, que porti a l’enriquiment mutu i a la sensibilització del nostre entorn i de la nostra societat.


ELS NOSTRES VALORS

1. Acollida Mútua

2. Convivència en igualtat

3. Participació

4. Solidaritat

5. Voluntarietat

6. Transparència

7. Treball en xarxa


OBJECTIUS

1. Crear un espai d’acollida i acompanyament a les persones immigrades.

2. Facilitar l’accés de les persones immigrades a un habitatge digne i proposar-los intervencions orientades a la seva plena integració.

3. Sensibilitzar la societat sobre la realitat que viuen les persones immigrades i denunciar les injustícies.


LA NOSTRA PETITA HISTÒRIA

El projecte Benallar s’orientava a l’acollida i acompanyament de persones nouvingudes, responent a les necessitats de molts migrants que, en aquell moment, arribaven al país amb possibilitats per trobar feina, però trobaven moltes dificultats per gestionar els papers i trobar habitatge.

L’any 2006 Benallar es constitueix com a fundació privada, amb un patronat vinculat encara a Cintra, mantenint-ne l’esperit inter-congregacional i amb l’impuls essencial de persones voluntàries.

L’any 2016, a petició del patronat de la Fundació, Escola Pia de Catalunya -que forma part del patronat de Cintra- assumeix la gestió de la Fundació Benallar des del respecte a la identitat, la missió i els valors fundacionals de Benallar.

Actualment, la Fundació Privada Benallar acull, acompanya i ofereix formació a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió a través de dos principals projectes que són l’acollida, acompanyament i formació a llarg termini de joves en situació irregular i l’acollida, acompanyament i formació de persones i famílies sol·licitants d’asil.


VOLUNTARIAT I PERSONES EDUCADORES

Fundació Privada Benallar som un fort equip de més de 40 persones voluntàries i professionals, educadores, mestres i tècnics de diferents àmbits, que treballem mogudes per la il·lusió d’ajudar als demés i fer un món més humà.

VOLS FORMAR PART DE L’EQUIP DE VOLUNTARIAT?
 • Sortida a la natura amb els joves d'acollida


COMISSIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE

La Fundació Benallar compta amb una Comissió de Gènere, integrada per membres de l’equip professional de l’entitat, amb la funció d’informar, assessorar, acompanyar i gestionar queixes relacionades amb la igualtat de gènere i l’assetjament sexual per motiu de gènere que es poguessin donar; sigui per part de l’equip professional, pel voluntariat o per les persones que s’acompanyen en els diferents programes i projectes.

Una de les mesures d’aquesta comissió ha estat l’elaboració de dos documents:

TROBA EL PROTOCOL AQUÍ


TRANSPARÈNCIA

Anualment des de la Fundació Privada Benallar publiquem la memòria de l’exercici. A continuació, podeu descarregar els documents.

DOCUMENTS


ENTITATS QUE PARTICIPEN I ENS DONEN SUPORT

Diverses institucions donen suport a l’activitat de la Fundació Benallar a través de donacions i de cessions d’ús de pisos, locals i espais per a realitzar les activitats de formació.

 • Ajuntament de Barcelona

 • Associació Cintra

 • Associació Cívica La Nau

 • Caprabo

 • Càritas Diocesana de Barcelona

 • Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna

 • Congregació de les Germanes la Doctrina Cristina

 • Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús

 • Escola Pia de Catalunya

 • Institut Filles del Cor de Maria

 • Franciscanes Missioneres de la Nativitat

 • Fundació Banc del Aliments

 • Fundació Creatia

 • Fundación Miaportación

 • Fundació Roviralta

 • Germanetes de l’Assumpció

 • Germanetes Hospitalàries de la Santa Creu

 • Mínima Congregación Siervas del Sagrado Corazón

 • Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

 • Auxiliars Seglars Diocesanes

 • Fundació Paco Puerto

I a través de l’Associació Cintra que va ser l’entitat de la que va nèixer la Fundació Privada Benallar hi participen mitjançant donacions les següents organitzaciones religioses:

 • Benedictins de Montserrat

 • Carmelites Missioneres Teresianes

 • Companyia de Santa Teresa – Teresianes
 • Filles de la Caritat de St Vicenç de Paül
 • Esclaves del Sagrat Cor de Jesús
 • Fills de la Sagrada Família
 • Germanetes de Sant Francesc d’Assís
 • Germans Maristes
 • Missioneres Immaculada Concepció
 • Ordre Frares Minors Caputxins
 • Religioses Sacrat Cor
 • Societat Sant Francesc de Sales
 • Carmelites de la Caritat Vedruna
 • Carmelites Tereses de Sant Josep
 • Concepció Terciàries Trinitaries
 • Filles de Maria Auxiliadora
 • Escola Pia de Catalunya
 • Franciscanes Missioneres de la Immaculada
 • Germans de St Gabriel
 • Germans St Joan de Déu
 • Missioners Cor de Maria
 • Religioses Immaculada Concepció de Castres
 • San Pedro Ad Vincula
 • URC
 • Companyia de Maria – Lestonnac
 • Companyia de Jesús
 • Dominiques Anunciata
 • Filles de Sant Josep
 • Filles de Jesús – Jesuïtines
 • Franciscanes Missioneres de la Nativitat (Darderes)
 • Germans Escoles Cristianes (La Salle)
 • Missioneres Cor de Maria
 • Ordre Framenors OFM
 • Religioses Jesús Maria
 • Servents Sagrat Cor de Jesús


AMB EL SUPORT DE

Diputació de Bracelona
Departament de Benestar Social i Família