QUI SOM

Promovem la convivència en igualtat entre la nova ciutadania i la societat d’acollida, perquè juntes puguem construir una nova realitat intercultural i fraterna, que porti a l’enriquiment mutu i a la sensibilització del nostre entorn i de la nostra societat.


ELS NOSTRES VALORS

1. Acollida Mútua

2. Convivència en igualtat

3. Participació

4. Solidaritat

5. Voluntarietat

6. Transparència

7. Treball en xarxa


OBJECTIUS

1. Crear un espai d’acollida i acompanyament a les persones immigrades.

2. Facilitar l’accés de les persones immigrades a un habitatge digne i proposar-los intervencions orientades a la seva plena integració.

3. Sensibilitzar la societat sobre la realitat que viuen les persones immigrades i denunciar les injustícies.


LA NOSTRA PETITA HISTÒRIA

El projecte Benallar s’orientava a l’acollida i acompanyament de persones nouvingudes, responent a les necessitats de molts migrants que, en aquell moment, arribaven al país amb possibilitats per trobar feina, però trobaven moltes dificultats per gestionar els papers i trobar habitatge.

L’any 2006 Benallar es constitueix com a fundació privada, amb un patronat vinculat encara a Cintra, mantenint-ne l’esperit inter-congregacional i amb l’impuls essencial de persones voluntàries.

L’any 2016, a petició del patronat de la Fundació, Escola Pia de Catalunya -que forma part del patronat de Cintra- assumeix la gestió de la Fundació Benallar des del respecte a la identitat, la missió i els valors fundacionals de Benallar.

Actualment, la Fundació Privada Benallar acull, acompanya i ofereix formació a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió a través de dos principals projectes que són l’acollida, acompanyament i formació a llarg termini de joves en situació irregular i l’acollida, acompanyament i formació de persones i famílies sol·licitants d’asil.


VOLUNTARIAT I PERSONES EDUCADORES

Fundació Privada Benallar som un fort equip de més de 40 persones voluntàries i professionals, educadores, mestres i tècnics de diferents àmbits, que treballem mogudes per la il·lusió d’ajudar als demés i fer un món més humà.

VOLS FORMAR PART DE L’EQUIP DE VOLUNTARIAT?
 • Sortida a la natura amb els joves d'acollida


TRANSPARÈNCIA

Anualment des de la Fundació Privada Benallar publiquem la memòria de l’exercici. A continuació, podeu descarregar els documents.

DOCUMENTS


ENTITATS QUE PARTICIPEN I ENS DONEN SUPORT

Diverses institucions donen suport a l’activitat de la Fundació Benallar a través de donacions i de cessions d’ús de pisos, locals i espais per a realitzar les activitats de formació.

 • Ajuntament de Barcelona

 • Associació Cintra

 • Associació Cívica La Nau

 • Caprabo

 • Càritas Diocesana de Barcelona

 • Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna

 • Congregació de les Germanes la Doctrina Cristina

 • Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús

 • Escola Pia de Catalunya

 • Institut Filles del Cor de Maria

 • Franciscanes Missioneres de la Nativitat

 • Fundació Banc del Aliments

 • Fundació Creatia

 • Fundación Miaportación

 • Fundació Roviralta

 • Germanetes de l’Assumpció

 • Germanetes Hospitalàries de la Santa Creu

 • Mínima Congregación Siervas del Sagrado Corazón

 • Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

 • Auxiliars Seglars Diocesanes

 • Fundació Paco Puerto

I a través de l’Associació Cintra que va ser l’entitat de la que va nèixer la Fundació Privada Benallar hi participen mitjançant donacions les següents organitzaciones religioses:

 • Benedictins de Montserrat

 • Carmelites Missioneres Teresianes

 • Companyia de Santa Teresa – Teresianes
 • Filles de la Caritat de St Vicenç de Paül
 • Esclaves del Sagrat Cor de Jesús
 • Fills de la Sagrada Família
 • Germanetes de Sant Francesc d’Assís
 • Germans Maristes
 • Missioneres Immaculada Concepció
 • Ordre Frares Minors Caputxins
 • Religioses Sacrat Cor
 • Societat Sant Francesc de Sales
 • Carmelites de la Caritat Vedruna
 • Carmelites Tereses de Sant Josep
 • Concepció Terciàries Trinitaries
 • Filles de Maria Auxiliadora
 • Escola Pia de Catalunya
 • Franciscanes Missioneres de la Immaculada
 • Germans de St Gabriel
 • Germans St Joan de Déu
 • Missioners Cor de Maria
 • Religioses Immaculada Concepció de Castres
 • San Pedro Ad Vincula
 • URC
 • Companyia de Maria – Lestonnac
 • Companyia de Jesús
 • Dominiques Anunciata
 • Filles de Sant Josep
 • Filles de Jesús – Jesuïtines
 • Franciscanes Missioneres de la Nativitat (Darderes)
 • Germans Escoles Cristianes (La Salle)
 • Missioneres Cor de Maria
 • Ordre Framenors OFM
 • Religioses Jesús Maria
 • Servents Sagrat Cor de Jesús


AMB EL SUPORT DE

Diputació de Bracelona
Departament de Benestar Social i Família