Oferim un lloc de treball de Tècnic/a en subvencions i suport a captació de fons de les fundacions d’acció social de l’Escola Pia de Catalunya, en concret, la Fundació Servei Solidari i la Fundació Benallar.
El lloc de treball és com a membre de l’equip d’Administració i Gestió, per gestionar les diferents convocatòries de subvencions i ajuts a què puguin optar les Fundacions Servei Solidari i Benallar, i donar suport en altres vies de captació de fons com licitacions, convenis i captació privada.

Estàs interessat/da?

Tens fins el dia 28 d’octubre de 2020 per fer-ho.